QUE ES 

+12 609 12 43 62

QUE ÉS

La malaltia per coronavirus (COVID-19) és una malaltia infecciosa causada per un coronavirus que s’ha descobert recentment.
 
La majoria de les persones que la pateixen tenen símptomes lleus o moderats i es recuperen sense cap tractament especial.